МОРСКА КНИЖАРНИЦА


Във Военноморския музей може да закупите следните издания:


  1. Страници от историята на Българското корабостроене, Варна, 1998,
       автор Т. Иванов, Изд. Колор Принт. Цена: 6 лв.

  2. Българската морска идея /1919- 1939/. Ролята на печата за развитието
      на българския флот между двете световни войни
, Варна, 2003,
      автор: Ат. Панайотов, ИК Морски свят. Цена: 5 лв.

  3. Пристанище Варна 1347-1906, Варна, 2006, автор/съставител Б. Дряновски,
      ИК Морски свят. Цена: 10 лв.

  4. Контраадмирал Иван Вариклечков /1891-1974/ и неговото време,
      Варна, 2011, автори: М. Кръстева, Ат. Панайотов, Г. Антонов,
      ИК Морски свят. Цена: 12 лв.

  5. Морето в международните отношения и външната политика на
      България 1944-1949
, Варна, 2005, автор М. Кръстева, ИК Морски свят.
      Цена: 7 лв.

  6. Морското търговско корабоплаване на България, Сборник т. І, Варна, 2007,
      съст. Б. Дряновски Морски свят. Цена: 9 лв.

  7. Музейната мрежа в България последните двадесет години 1989-2012,
     София, 2012, автор С. Пенкова, издател НВИМ. Цена: 9 лв.

  8. По следите на литературната памет, София, 2013,
      автор Ст. Кръстева НВИМ. Цена: 6 лв.

  9. Военна фотография балкански войни 1912 – 1913, І част, ІІ част,
      ІІІ част София, 2012, автор/съставител Д. Цанкова-Ганчева, Изд. НВИМ.
      Цена – по 9 лв. всяка част.

10. Годишник на Военноморския музей – Варна, І, 2001, Варна, 2001,
     ИК Морски свят. Цена: 5 лв.

11. Годишник на Военноморския музей – Варна, ІІ, 2002, Варна, 2002,
     Зограф. Цена: 6 лв.

12. Годишник на Военноморския музей – Варна, ІІІ, 2003, Варна, 2003,
     Зограф.

13. Годишник на Военноморския музей – Варна, ІV- V, 2004, Варна, 2005,
     Зограф.

14. Годишник на Военноморския музей – Варна, VІ, 2008, Варна, 2008,
     ИК Морски свят. Цена: 6 лв.

15. Годишник на Военноморския музей – Варна, VІІ, 2009, Варна, 2009,
     ИК Морски свят. Цена: 6 лв.

16. Годишник на Военноморския музей – Варна, VІІІ, 2013, Варна, 2013,
     ИК Морски свят. Цена: 8 лв.

17. Годишник на Военноморския музей - Варна, ІХ, 2014, София, 2014,
     изд.НВИМ. Цена: 6 лв.

18. Военноморски музей (брошура – пътеводител в музейната експозиция) -
     Цена: 1 лв.